Oblečení
Praktické šité věci
Originální výrobky
Máte přání? Otázku?

  Napište mi...

Spokojení zákazníci

Obchodní podmínky

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE ZBOŽÍ

Záruční doba začíná dnem převzetí zásilky zákazníkem od přepravce a trvá 24 měsíců. Jako záruční list slouží prodejcem vystavený doklad-paragon. Záruka a případné reklamace se vztahují pouze na skryté vady výrobku, nikoliv na mechanické poškození či běžné opotřebení zboží. V případě, že zákazník objeví na zboží vadu, je nutné okamžitě předat zboží k reklamaci, neboť na pozdější vady, které vyplynou z vady původní nebude brán zřetel.
Zákazník musí zboží zaslat poštou jako doporučenou zásilku, nikoliv na dobírku, se všemi vadnými částmi. Dále se zákazník zavazuje, že zboží odešle tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození přepravcem, přiloží kopii dokladu, který obdržel jako součást zásilky a průvodní dopis s popisem vady, vlastním podpisem a datem. Reklamační řízení je ukončeno do 30-ti dnů od převzetí vadného zboží prodejcem a tato doba se připočítává k původní záruční době. Prodejce informuje o způsobu vyřízení reklamace e-mailem, telefonicky nebo písemně.

NEPŘEVZETÍ ZÁSILKY ZÁKAZNÍKEM
Nepřevzetím zásilky ze strany zákazníka od přepravce vzniká prodejci škoda, kterou v případě nutnosti může na zákazníkovi uplatnit.

OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ
Zboží je zákazníkovi na provozovně rezervováno maximálně do 7 pracovních dnů. Do této doby se zákazník zavazuje si zboží po předchozí domluvě vyzvednout a uhradit. Domluva může proběhnout telefonicky nebo e-mailem a musí s ní souhlasit obě dohotnuté strany. Na vyžádání je vystaven zákazníkovy doklad-paragon.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU
Dle platného Obchodního zákoníku má každý zákazník na zboží zakoupené mimo kamennou provozovnu (čím je i náš e-shop) nárok na vrácení bez udání důvodu. Toto zboží musí být nepoužité a vrácení musí proběhnout do 14-ti dnů od převzetí zásilky. Směrodatné je datum na podacím lístku. Zákazník se zavazuje, že zboží odešle tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození přepravcem, přiloží doklad, který obdržel jako součást zásilky a průvodní dopis o vrácení zboží s číslem účtu na který má být částka vrácena, vlastním podpisem a datem. Průvodní dopis nemusí obsahovat důvod vrácení. Prodejce je povinen vrátit částku za zboží do 30-ti dnů od převzetí vracené zásilky. Vracená suma odpovídá celkové částce vraceného zboží, bez poštovného a je vracena pouze převodem na účet, nikoliv poštovní poukázkou.

Fluconazole 400 mg

Differin cheap

Buy Dutasteride without prescription